Kart

Martnan 2018 holder til i Munkegata og i Kongens gate. Torvet er i 2018 og 2019 stengt grunnet rehabilitering. Det vil fortsatt være mulig å bevege seg mellom disse gatene.


Felt A og B er forbeholdt Bondens marked. Vi vil jobbe for å samle flest mulig utstillere innen kunst og håndverkskategorien på felt D.
Salgsbiler/salgsvogner og foodtrucks vil i hovedsak bli plassert på felt C, E, F og G.

LINKER