Kart

Kart Martnan 2017
I søknadsskjemaet ønsker man seg områder i prioritert rekkefølge. Ønskes en spesifikk plass innenfor et område er det et eget kommentarfelt i søknadsskjemaet hvor man kan spesifisere dette. Arrangør tar forbehold om at det kan bli endringer i kartet.

For detaljbilde av de ulike områdene, scroll ned.