FAQ

FAQ

Hvordan søker jeg om plass på Martnan i Trondheim?
Du benytter vårt elektroniske søknadsskjema.

Link til påmeldingsskjema

Når kan jeg forvente svar på søknaden min?
Søknadene blir behandlet fortløpende og du kan forvente svar innen 15. april.

Hvordan fungerer plassering av utstillere?
Når du fyller ut søknadsskjemaet kan du ønske deg tre ulike plasseringer i prioritert rekkefølge. Arrangør behandler alle søknader og plasserer utstiller på området etter beste evne og ønske fra utstiller. Jo tidligere du melder deg på, jo større er sjansen for å få ønsket plassering.

Hva er forskjell på ordinær standplass og hjørneplass?
Ved ordinær standplass har du utstillere på begge sider av deg og kun én utsalgsside. Ved hjørneplass har du kun én utstiller ved siden av deg og to utsalgssider.

Hvilke produkter blir godkjent under katagorien «Husflid, kunst og håndverk»?
Produktene skal være av høy kvalitet og småskala-produsert. Selv om produktene er designet av utstilleren selv, trenger de ikke å oppfyller Martnans kriterier for denne kategorien. Det er en totalvurdering av hele produksjonsprosessen.

Hva følger med på standplassen?
Alle ordinære standplasser er 3×3 meter og leveres med ferdig montert telt og 300W strøm. Unntak for telt gjelder Bondens marked, lag og organisasjoner, eller om du har eget hvitt telt med duk i brannhemmende materiale. Standplass for innredet salgsbil/vogn, foodtruck, grillkåter o.l., kommer uten telt. Informasjon på ekstrabestillinger som bord, benker, kjøleskap og lignende, finner du i prislisten.

Hvorfor fikk jeg ikke godkjent min søknad om utstillerplass?
Avslag på søknad kan komme av mangelfullt innhold i søknaden, produkter som ikke følger Martnans reglement, tidligere advarsler/bortvisninger, eller fullbooket produktkategori. Ønsker du mer utdypende forklaring ta kontakt med oss på telefon 993 54 000