Marked

Marked

Martnan i Trondheim har lange tradisjoner og er et av de største markeder i Norden av sitt slag. I et normalår har martnan over 100 000 besøkende, rundt 200 utstillere og et rikt kulturprogram. Martnan i 2021 vil bli koronatilpasset og arrangementet vil følge alle gjeldende retningslinjer. Dette betyr at det vil bli færre utstillere og veldig god plass til  å bevege seg uten nærkontakt. Vi ønsker med det velkommen til den gode bystemningen i hjertet av Trondheim – det nye torvet!

Det er dessverre fortsatt forbud mot større arrangementer i Norge, noe som gjør planlegging av Martnan veldig vanskelig – og vi ser oss beklageligvis nødt til å avlyse årets Martna.

Vi retter blikket framover og gleder oss til en livlig og folkerik Martna på hele fem dager til neste år.

Ta vare på dere selv og hverandre.

Velkommen tilbake i 2022!