Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner avd. Trøndelag ( NVIO-Trøndelag)