Praktisk informasjon

Infomasjon om Martnasområde og søknadsskjema blir publisert på www.martnan.no.

Priser Martnan 2022 finner du HER
Søknadsskjema finner du HER (Søknadsfristen til årets Martna har passert. Ta direkte kontakt dersom spørsmål)

Slik blir Torvet under Martnan (klikk for større kart):

Informasjonstelt
Åpningstider:

Opprigg/nedrigg

 Åpningstid
Kl. 11.00 – 19.00. Alle utstillere plikter å holde åpent i hele åpningstiden. Utstillere som begynner nedrigg før stengetid vil bli ilagt en bot og vil ikke bli tildelt plass i 2022.

Vakthold
Det er vakthold på området hver natt fra mandag kl. 21.00 til og med fredag kl 19.00. Alle utstillere er selv ansvarlig for egne varer, og eventuell forsikring av disse. Det er mulig å opprette egne avtaler på vakthold for sin standplass. Dette betales av den enkelte utstiller.  Ta kontakt på martnan@martnan.no for kontaktinformasjon til vaktselskap.

Støy fra Martnas scenen
Utstillere som har fått innvilget standplass nært scenen vil bli berørt av lyd i større grad enn andre.

Standplass
Standplassen skal beholdes gjennom hele perioden. Det er ikke anledning til å bytte plassering underveis og det er heller ikke tillat med fremleie.

Produktutvalg
Produkter som selges skal være i tråd med arrangørens godkjenning og retningslinjer. Vi minner spesielt om at salg av våpen/våpenimitasjoner, spaghettispray og «knall er strengt forbudt. Brudd på dette regelverket vil føre til bot og ved gjentakelse, bortvisning.Leker skal være CE-godkjente.

Martnan i Trondheim har et miljøfokus og tillater ikke heliumballonger og ballonger i folie. Vi tillater kun ballonger i naturlateks. (Dette må dokumenteres.)

Søppel
Skal kastes i egne containere. Alle utstillere har ansvar for avfallshåndtering rundt egen bod under hele Martnan, også ved nedrigg. Dersom opprydding ikke er gjennomført etter siste salgsdag, og arrangør må foreta opprydding av standplass, blir utstiller fakturert 1000,- eks. mva. for dette. Eget fat for frityr er plassert på området.

Vaskestasjon
Presenteres straks arenaen er klar.

Reglement
Skal leses nøye av alle utstillere.
Brudd på reglement kan føre til utvisning fra Martnan uten refusjon.

Toaletter
Presenteres straks arenaen er klar.

Brannslukningsapparat
Det blir plassert ut brannslukningsapparater på ulike steder under Martnan. Utstillere som bruker gass/frityr/grill får egen e-post med informasjon om slukkeutstyr. Alle utstillere plikter å ha med eget brannslukningsapparat.

Propan
Oppbevaring av propan på din standplass er kun tillatt i åpningstiden kl. 11.00 – 19.00. Denne må fjernes fra området når markedet stenger for dagen. Propan skal oppbevares i egnede skap i åpningstid og ikke dekkes til av klær, utstyr mm. Egen mail om sikkerhet vedrørende bruk av propan blir sendt ut til de dette berører.

Varer fra Rema 1000
Om du trenger store mengder varer fra Rema 1000 på Torvet må du forhåndsbestille dette pr e-post: torvet@rema.no. Bestillingsfrist for varer fra Tine er kl 10.45 for levering neste dag. På den måten blir det ikke tomt for privatkunder under Martnan.

Parkering av kjøretøy på Martnasområdet er ikke tillatt.

Servicebilparkering – ”SMS park”
Trondheim Parkering har en SMS-løsning for varebiler som benyttes som servicebiler. Dette er for de som trenger å stå parkert utover tillatt p-tid (3 timer) og kjølebiler som har bestilt strøm.

Hvordan bruke ”SMS park”

  1. Først må bedriften registrere seg som SmartPark Bedriftskunde. Det gjør du her: http://trondheimparkering.no/ny-kunde-bedrift.
  2. Skriv kodeord TPS og bilens registreringsnummer, dette sendes til 2470. Eksempel: TPS VF12345. Du får en kvitteringsmelding. Parkeringen koster 379 kroner og varer ut døgnet. Denne parkeringen kan kun kjøpes for ett døgn av gangen. Kontroll blir foretatt ved at trafikkbetjenten sjekker bilens registreringsnummer. Denne løsningen gjelder for ordinære parkeringsplasser samt P-hus.
  3. Husk: har du ikke logo på bilen, kan du hente Martnasbevis i infoteltet på Martnan til å legge godt synlig i frontruten på bilen.

Andre parkeringsløsninger
I tillegg til SMS-Park for servicebil finnes det løsninger hvor man kan betale med Smart Park App og SMS. Les mer om disse løsningene her: http://trondheimparkering.no/gateparkering.

Gategrunnsleie for parkering: Ta kontakt med Trondheim Parkering på Leûtenhaven for å forhåndsbetale parkering for hele perioden.

Hvor kan du parkere?
De nærmeste P-hus er ved Torvet og Leüthenhaven, det finnes også en rekke andre P-hus. Oversikt over hvor mange ledige plasser som finnes i P-hus, finnes til enhver tid på www.ledigp.no.  Det er ikke mulig å reservere plass til parkering, selv om du benytter deg av servicebilparkering eller gategrunnsleie. Nærmeste område tilrettelagt for bobil er ved Nyhavna/Dora.

Parkeringsplasser med strøm 
Det er et begrenset antall parkeringsplasser med strøm tilgjengelig på Martnan. Her betales gategrunnsleie, eventuelt servicebilparkering til Trondheim Parkering. Ta kontakt på martnan@martnan.no for strømbestilling.

Markedsføring
Martnan i Trondheim 2022 er markedsført gjennom følgende kanaler (Med forbehold om endringer):